Договір оферти

Цей Договір, в якому одна сторона web – сайт «Сервіс незабутніх послуг «Небо для тебе» www.nebodlyatebe.com.ua (надалі – Агент), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Агента, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері пізнавальних польотів на повітряних суднах. При замовленні та оплаті Послуг Агента, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2 Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3 Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4 Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: – факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Агента та оформлення Замовлення Послуг Агента на веб-сайті Агента nebodlyatebe.com.ua; – оплата Послуг Агента на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Агента www.nebodlyatebe.com.ua; – письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті www.nebodlyatebe.com.ua.

1.5 Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6 Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.


ТЕРМІНИ ДАННОГО ДОГОВОРУ.

2.1 Акцепт – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2 Агент – сайт Сервіс незабутніх послуг «Небо для тебе» www.nebodlyatebe.com.ua, за допомогою якого власними коштами та ресурсами здійснюється пошук та запрошення Клієнтів для відвідування заходів, що організовують Партнери, в тому числі для участі Клієнтів в пізнавальних польотах на повітряних суднах Партнерів.

2.2 Партнер – фізичне чи юридичне лице, що проваджує свою діяльність у сфері малої авіації в Україні і організовує пізнавальні заходи, в тому числі здійснює ознайомчі польоти на повітряних суднах для Замовників, що співпрацюють з Агентом.

2.3 Замовник – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що здійснила купівлю сертифікату для участь в пізнавальних заходах, які організовує Партнер, через Веб-сайт www.nebodlyatebe.com.ua або за телефонами +38 (098) 978-03-58, +38 (093) 978-03-58, (095) 003-62-11 або шляхом отримання товару і послуг Агента в подарунок третіми особами та акцептувала даний Договір.

2.4 Сертифікат – паперовий або електронний матеріальний носій, який містить індивідуальний код, що підтверджує право Замовника прийняти участь в пізнавальних польотах, які організовує Партнер. Сертифікат може бути замовлений і оплачений у Агента безпосередньо самим Замовником, або отриманий ним в подарунок від третього лиця.

2.5 Пізнавальний захід, що організовується Партнером – захід, направлений на розповсюдження такої сфери дозвілля, як мала авіація в Україні, розкриття видів авіаційних видів спорту і повітряних суден, проведення екскурсій на території аероклубів, злітно-посадкових площадках, ангарах і т.д., проведення безпосередньо ознайомчих польотів на повітряних суднах та організація різного роду фестивалів, змагань, свят, шоу, виставок, семінарів, рекламних компаній по популяризації малої авіації.

2.6 Ознайомчий політ на повітряному судні Партнера – політ, що здійснюється Партнером суто в пізнавально-екскурсійній цілях при участі Замовника, запрошеного Агентом, по маршруту що узгоджено заздалегідь.

2.7 Повітряні судна, Партнера – судна, які можуть знаходитись у власності Партнера, бути ними орендовані чи находитися в тимчасовому користуванні Партнера та є складовою малої авіації. Партнер несе повну відповідальність за справність повітряних суден, що використовуються ними для здійснення ознайомчих польотів і запропонованих Клієнтам на web – сайті Сервісу незабутніх послуг «Небо для тебе» www.nebodlyatebe.com.ua, безпечність їх експлуатації під час виконання ознайомчого польоту, а також отримання дозволів, ліцензій, свідоцтв та інших документів, необхідних для виконання ознайомчих польотів на території України.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1 Агент, представляє інтереси від лиця Партнера, в порядку і на умовах даного Договору і діючого законодавства України, пропонує Замовнику приймати участь в пізнавальних заходах (здійснити ознайомчі польоти на повітряних суднах), що організовуються Партнерами.

3.2 Замовник та Агент підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3 Опис повітряних суден малої авіації та їх вид, на яких Замовник має можливість приймати участь в ознайомчих польотах, викладені на web – сайті Сервісу незабутніх послуг «Небо для тебе» www.nebodlyatebe.com.ua.


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АГЕНТА.

4.1. Агент зобов’язаний:

  • виконувати умови даного Договору;
  • здійснювати заходи та дії спрямовані на надання Замовнику Послуги належної якості від Партнера;

4.2. Агент має право:

  • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
  • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.

5.1. Замовник зобов’язаний:

  • своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
  • своєчасно прибувати до місця зустрічі та/або місця здійснення пізнавального заходу;
  • ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Агента, та/або в телефонному режимі за контактними телефонами що вказані на сайті.

5.2. Замовник має право:

  • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту nebodlyatebe.com.ua та/або за контактними телефонами що вказані на сайті;
  • вимагати від Агента дій, спрямованих на здійснення пізнавального заходу відповідно до умов цього Договору.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

6.1 Оформлення замовлення на товари і послуги Агента може бути виконано Замовником щоденно і цілодобово через web – сайт Сервіс незабутніх послуг «Небо для тебе» www.nebodlyatebe.com.ua чи щоденно з 08:00 до 22:00 по телефону +38 (098) 978-03-58, +38 (093) 978-03-58, +38 (095) 003-62-11 і наступної оплати Замовником даних товарів та послуг.

6.2 При оформлені замовлення Замовник надає Агенту наступну інформацію: фамілію, ім’я та по батькові, контактний телефон, e-mail, спосіб отримання і оплати товарів та послуг. Замовник несе повну відповідальність за достовірність наданих ним даних, та дозвіл на обробку його персональних даних відповідно цьому договоору.

6.3 При оформленні замовлення Замовник може вибрати зручний для себе спосіб отримання і оплати товарів і послуг. Дата та час доставки товарів і послуг Агентом Замовнику залежить від доставки і часу, необхідного Агенту на обробку замовлення.

6.4 Деталі замовлення, отриманого Агентом, узгоджують з Замовником по контактному телефону чи e-mail, вказаного Замовником під час оформлення замовлення.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТУ НА ПОЛІТ.


7.1. Загальні положення

7.1.1. Сертифікати на політ існують двох видів: в формі електронного файлу та матеріальний, роздрукований на папері. Незалежно від виду, кожний сертифікат має індивідуальний код, що надає можливість скористатися вказаною у сертифікаті послугою.

7.1.2. Повернення сертифікату на політ можливий лише на протязі 2-х тижнів (14 днів) з моменту його покупки у Агента, при наявності Сертифікату та товарного чеку. Скасування електронного Сертифікату здійснюється у той самий період 14 днів з моменту його покупки, але у телефонному режимі із обов’язковим зазначенням індивідуального номеру Сертифікату, який у подальшому буде деактивований. Повернення грошевих коштів можливий тільки тому лицю, що здійснив покупку Сертифікату на політ у Агента.

7.1.3. У випадку якщо Клієнт отримав Сертифікат на політ у подарунок від третього лиця і відмовляється ним скористатися, Сертифікат на політ рахується не дійсним і грошеві кошти, сплачені за Сертифікат на політ, не повертаються.

 

7.2. Строк дії сертифікату на політ

7.2.1. Сертифікат на політ дійсний на протязі 6-ти місяців (180 днів) з моменту його покупки і оплати у Агента.

7.2.2. У випадку неможливості використати Сертифікат на політ в період його офіційного терміну дійсності з обґрунтованих причин, можливість продовження його терміну дії індивідуально обговорюється окремо Клієнта з Агентом в період офіційного терміну дійсності Сертифікату на політ.

7.2.3. У випадку якщо Клієнт не використав Сертифікат на політ у період його офіційного терміну дійсності, вказаного у Правилах використання Сертифікату на політ, а також не попередив Агента про неможливість його використання, Сертифікат на політ рахується недійсним і кошти, оплачені за Сертифікат на політ, не повертаються.

 

7.3. Активація Сертифіката на політ

7.3.1.Для прийняття участі у ознайомчому польоті, який організовує Партнер, передбачених Сертифікатом на політ, Клієнту необхідно активувати свій Сертифікат на політ в період його офіційного терміну дії, вказаного в Правилах використання Сертифікату на політ.

7.3.2. Активація Сертифікату на політ здійснюється не пізніше ніж за 7 робочих днів до бажаної дати участі Клієнта в ознайомчому польоті.

7.3.3. Сертифікат на політ можливо активувати щодня та цілодобово через web – сайт Сервісу незабутніх послуг «Небо для тебе» www.nebodlyatebe.com.ua, або з понеділка до суботи з 08:00 до 22:00 по телефону +38 (098) 978-03-58, +38 (093) 978-03-58, +38 (095) 003-62-11, назвавши код активації вказаного на Сертифікаті на політ, прізвище ім’я по батькові, дату народження, контактний телефон, електронну пошту та вказати бажану дату і час прийняття участі у ознайомчому польоті. В деяких випадках Агенту може знадобитися додаткова інформація про Клієнта, про що Агент повідомить Клієнту під час активації Сертифікату на політ.

7.3.4. Час обробки інформації, отриманої від Клієнта під час активації Сертифікату на політ, встановлюється Агентом на свій розсуд та залежить від кожного окремого випадку з подальшим повідомленням Клієнту по контактному телефону чи електронній пошті, вказаними Клієнтом під час активації Сертифікату на політ.

7.3.5. Після завершення обробки інформації, отриманої від Клієнта при активації Сертифікату на політ, Агент зв’язується з Клієнтом по контактному телефону чи електронній пошті, вказаними Клієнтом під час активації Сертифікату на політ і повідомляє точну дату та час участі Клієнта в ознайомчому польоті, місце проведення польоту і контактний телефон пілота, з яким буде здійснено ознайомчий політ.

7.3.6. У випадку надання Клієнтом завідомо неправдивої інформації чи неможливості зв’язатися з Клієнтом по вказаними ним під час активації Сертифікату на політ номеру телефону чи електронної пошти, Агент має право відмінити і/чи перенести дату і/чи час участі Клієнта в ознайомчому польоті на повітряних суднах Партнера.